22301

>Tag:22301

เกาะเทรนด์ IT Certificate 2021 เตรียมพร้อมรับมือกับยุค New Normal

ด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพ IT ซึ่งถูก Disrupt จากเทคโนโลยีและ New Business Model ทำให้ทุกคน ทุกองค์กร ให้ความสำคัญในการ Up-Skill & Re-Skill ด้วยการเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมี Certificate การันตีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเองและพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ ในปี 2020 ที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บางองค์กรมีการ Work from [...]

ACinfotec_จัดอบรมหลักสูตร Introduction to BCMs ให้แก่บริษัท บสก. จำกัด

ACinfotec - เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. ในหลักสูตร Introduction to BCMs ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บสก.จากทั่วประเทศกว่า 200 ท่าน เดินทางมาเพื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าผู้บริหารระดับไม่เห็นถึงความสำคัญ และในวันนั้นมี คุณวีระ ดิษยะกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นเกียตริกล่าวเปิดการอบรม [...]