management

>management

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยในครั้งนี้ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ (กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) [...]

KTBCS รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับ Data Center Service ที่มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: [...]

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกรรมการเงิน

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital Content Consultant และคุณนฤภร ลี้ศิริวัฒนกุล - Information Security Consultant ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย [...]

เฮงลิสซิ่ง (HENG Leasing) บริษัทด้านสินเชื่อแบบ Non Bank แห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) [...]

“เอไอเอส” ร่วมกับ “เอซีอินโฟเทค” ตอกย้ำเทรนด์โลกไอทีเรื่อง Cloud Technology ด้วยการมีใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 (BCMS)

,

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 [...]