bcp

>bcp

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยในครั้งนี้ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ (กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) [...]