CMMI

>CMMI

Soft Square 1999 ผ่านการตรวจประเมิน CMMI – Level 2

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 2 (Capability Maturity Model Integration - Level 2) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้่่านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) โดยทีมผู้ประเมินจาก ACinfotec เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ในการนี้ ACinfotec ขอร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้

SWP ให้ทุนสนับสนุนบริษัทซอฟต์แวร์ในการทำ CMMI

Software Park (Thailand) ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์” เพื่อให้ผู้ประกอบการ จำนวน 29 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI อันจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา Software Park (Thailand) ได้จัดงานแถลงข่าวและปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ Managing Director ของ [...]