Transition our key services to online delivery

เพื่อปฏิบัติตามหลักการ Social Distancing และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เอซีอินโฟเทค ได้ปรับเปลี่ยนบริการส่วนใหญ่ของเราให้เป็นรูปแบบ Remote & Online Delivery เพื่อให้บริการลูกค้าที่ใข้นโยบาย Work from Home ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยทีมงานของเราสามารถประสานงานและให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Online ได้ทั้งหมด

เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผ่านระบบ Web Conference ในการ Implement มาตรฐานสากลต่าง ๆ หรือสร้างความสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น PDPA, GDPR, ISO 27701, ISO 27001, NIST CSF, PCI DSSS, BOT Regulations, OIC Regulations, SEC Regulations, ฯลฯ
เรามีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งแบบสอนสดออนไลน์สามารถนั่งเรียนจากบ้านได้ และหลักสูตรแบบ E-learning ที่สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านสะดวก

เสริมสร้างความรู้และทักษะให้ตัวท่านเองหรือพนักงานของท่านวันนี้ ดูหลักสูตรที่เราเปิดสอน หรือคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อ Customize หลักสูตรตามความต้องการของท่านได้ที่ https://wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/training/

ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น PCI DSS, OIC E-Insurance, BOT Regulations, IT General Controls รวมถึงรับ Outsourced Internal Audit โดยไม่ต้องเข้า Site
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งเมลหลอกลวงเพื่อหาประโยชน์และขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก องค์กรจึงจำเป็นต้องทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing Simulation) เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและรู้เท่าทันภัยในรูปแบบนี้

เอซีอินโฟเทคสามารถให้บริการทดสอบส่งอีเมลหลอกลวงไปยังพนักงานหรือผู้บริหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการเตรียมการและการดำเนินงานทั้งหมดทำผ่านระบบ Online แบบ 100% (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/phishing-simulation-services/)

ในเวลานี้หลายองค์กรอาจมีการเร่งพัฒนาระบบหรือแอพลิเคชั่นขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน Business Model หรือการให้บริการลูกค้าที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก COVID-19 แอพลิเคชั่นเหล่านั้นจะกลายเป็นความหวังของธุรกิจ จะเกิดอะไรขึ้นหากแอพลิเคชั่นที่เป็นความหวังนั้นถูกโจมตีทางไซเบอร์ รัฐบาลของหลายประเทศได้รายงานตรงกันว่าอาชญากรรมในรูปแบบปกตินั้นลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่การโจมตีทางไซเบอร์กลับพุ่งสูงมากขึ้น จึงจำเป็นที่องค์กรของท่านต้องมีการป้องกันที่ดี

ทีมงานของ ACinfotec สามารถช่วยท่านได้ โดยการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Web Application, Mobile Application และ Network แบบเร่งด่วน ก่อนเริ่มใช้งานจริงหรือให้บริการลูกค้า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/pentest/)

หากองค์กรของท่านมี Online Services ที่ให้บริการลูกค้า ท่านสามารถยกระดับความมั่นคงปลอดภัยได้ด้วย Vulnerability Discovery Rewards Program (Bug Bounty) ซึ่งเป็นการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ Online Services แบบต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวขาญทางไซเบอร์จำนวนมาก ผู้ที่ค้นพบจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัย จะได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วย Support Community ไปในคราวเดียวกัน ในช่วงเวลาที่คนมีเวลาว่างมากขึ้นเช่นนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.pentestcrowd.com)

เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้หยุด การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับก็ยังต้องดำเนินต่อไป อย่าให้ COVID-19 มาหยุดการดำเนินงานของท่านได้

#Improve your organization without leaving home

Contact us now!