Project Description

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศไทย นำทีมโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์  Business Development Director และ คุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เข้าร่วมร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยมี ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร รวมไปถึง บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป จำกัด (ประเทศไทย) ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 

รับมอบ ISO27001-059_T

เพื่อตอกย้ำแนวคิด และมุมมองของผู้บริหาร ในการให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทที่ริเริ่มลงมือทำ ด้วยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายในองค์กร จึงทำให้บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย

รับมอบ ISO27001-037_T