Project Description

Software Park (Thailand) ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์” เพื่อให้ผู้ประกอบการ จำนวน 29 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI อันจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา Software Park (Thailand) ได้จัดงานแถลงข่าวและปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ Managing Director ของ ACinfotec ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง ในฐานะบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน CMMI ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในครั้งนี้

 

SWP_01