Project Description

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 2 (Capability Maturity Model Integration – Level 2) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้่่านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) โดยทีมผู้ประเมินจาก ACinfotec เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

ในการนี้ ACinfotec ขอร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้