Project Description

SAMART_01

คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Manager ของ ACinfotec เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ณ บริเวณลานชั้น G อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001

 

SAMART_02