Project Description

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ภายในงาน Gov Cloud 2020 ‘The Future of Digital Government’ CAT ผู้ขับเคลื่อนบริการ Gov Cloud ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ตอกย้ำความมั่นใจถึงความพร้อมให้บริการด้าน Cloud แก่ทุกภาคส่วน การันตีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล CSA-STAR ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในครั้งนี้ โดยมีพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม และคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ช่อดอกไม้ และของที่ระลึกพิเศษจากบริษัทเอซีอินโฟเทค จำกัด และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

งาน Gov Cloud ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (DES) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการประกาศความสำเร็จ และการเดินหน้าสู่ Smart Government ด้วย Gov Cloud แพลตฟอร์มกลางภาครัฐ ศูนย์รวมอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Realtime ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการต่อยอดจัดทำบริการระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐในด้านต่าง ๆ

เนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะถามหาถึงมาตรฐานหรือหลักฐานในการพิสูจน์ว่าระบบคลาวด์ที่ตนเองต้องการจะใช้นั้นดีจริงหรือไม่ CSA-STAR ย่อมาจาก Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) คือ มาตราฐานการรับประกันที่ระบุถึงการควบคุมความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการทำสัญญาหรือใช้บริการระบบคลาวด์สามารถประเมินความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เองอีกด้วย อาทิเช่น

  • ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ และมาตรฐาน ISO/IEC 27001
  • การตรวจสอบสะท้อนถึงความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการให้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
  • สามารถเปรียบเทียบศักยภาพของตัวคุณเองกับบริษัทคู่แข่งอื่น