Project Description

ผ่านกันไปแล้ว สำหรับงานสัมมนา “Cyber Security Excellence Conference” ประจำปี 2556 หรืองาน C-SEC2013 ในหัวข้อ “E-Transaction Regulations & ISO 27001 New Version” ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรม Eastin Grand Sathorn เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำในการให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานด้านไอที ฉลองวาระครบรอบ 10 ปี จึงได้ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำของประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินกิจการของแต่ละหน่วยงาน

ได้รับเกียรติจากทางท่านจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

C-SEC2013 Photo5

รวมผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

C-SEC2013 Photo6

มาดูบรรยากาศในงานกันบ้าง ทีมเอซีอินโฟเทค ประจำที่ เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ^^

C-SEC2013 Photo3

มีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

C-SEC2013 Photo2
C-SEC2013 Photo4

ในหัวข้อแรก “กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการเตรียมความพร้อมขององค์กร” โดยท่านอาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย C-SEC2013 Photo10

สำหรับหัวข้อที่สอง หัวข้อ “ISO 27001:2013 (New Version)” “The Future of Information Security is Here, Update Your Strategy Now!” โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ IRCA ISO 27001 Principal Auditor คนแรกและคนเดียวในประเทศไทย
C-SEC2013 Photo11

 

หัวข้อถัดไปเป็น การเสวนาหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสำหรับ E-Transaction Regulations – สิ่งที่กฎหมายต้องการ สิ่งที่องค์กรต้องเตรียม และความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 27001” โดย

1) ท่านผู้ตรวจ เมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3) คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ Deputy Managing Director, Netbay Co., Ltd.

C-SEC2013 Photo8

ปิดท้ายด้วย หัวข้อ “Welcome to the World of Insecure Critical Infrastructure and Roadmap for Protection” โดยทีมงาน Security Architect ของเอซีอินโฟเทค

Photo2 C-SEC
C-SEC2013 Pic4
สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนา C-SEC 2013 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
DOCUMENT DOWNLOAD VIDEO
เจาะลึกกฎหมาย E-Transaction และการเตรียมความพร้อมขององค์กร
ดร.ยรรยง เต็งอำนวย, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
เจาะลึกกฎหมาย E-Transaction และการเตรียมความพร้อมขององค์กร-ดร.ยรรยง เต็งอำนวย Coming Soon
แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสำหรับ E-Transaction Regulations – สิ่งที่กฎหมายต้องการ สิ่งที่องค์กรต้องเตรียม และความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 27001
ท่านเมธินี เทพมณี, ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสำหรับ E-Transaction Regulations-ท่านเมธินี เทพมณี Coming Soon
พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ, รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสำหรับ E-Transaction Regulations-พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ Coming Soon
คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์, Deputy Managing Director, Netbay Co., Ltd. แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสำหรับ E-Transaction Regulations-คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ Coming Soon
Welcome to The World of Insecure Critical Infrastructure and Roadmap for Protection
ทีมที่ปรึกษา ACinfotec
Welcome to The World of Insecure Critical Infrastructure and Roadmap for Protection-ทีมที่ปรึกษา ACinfotec Coming Soon

มาถึงนาทีที่รอคอย..การจับรางวัล Lucky Draw แก่ผู้โชคดี

เริ่มที่รางวัลที่ 3: IP-Guard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญและสามารถจัดการการใช้งานข้อมูลต่างๆในแต่ละระดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามการใช้งานข้อมูลในแต่ละกิจกรรมเพื่อตรวจสอบ ติดตามและควบคุมตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดนโยบายของแต่ละองค์กร

C-SEC2013 Photo12

และ รางวัลที่ 2: SunGard AssuranceCM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารกระบวนการด้าน Business Continuity ได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้าน BCM อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานกำหนด ตรวจสอบ และติดตามกิจกรรมการกู้คืน (Recovery Activity) ที่สำคัญและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการทำงานของเครื่องมือเป็นลักษณะ Cloud-based Web Application สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา จากอุปกรณ์ทุกประเภท

C-SEC2013 Pic1

 

รางวัลที่ 1 : RiskEasy – Risk Management System เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 31000, AS/NZS 4360, ISO27005, NIST SP800-30 กำหนดมาตรการควบคุม/แก้ไขความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยการทำงานของเครื่องมือเป็นลักษณะ Web Application สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมฐานข้อมูลความเสี่ยงแยกตามประเภทธุรกิจและประเภทความเสี่ยง

C-SEC2013 Pic2

ปิดท้ายด้วยรางวัลปลอบใจจาก IBM อีก 5 รางวัล

C-SEC2013 Pic5

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้รับสาระความรู้และประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อกลับไปเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรของท่าน ให้พร้อมสำหรับข้อกฎหมายและมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนา C-SEC2014