ACinfotec 10 กค. 58  – ได้จัดการอบรมหลักสูตร PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor 
ในช่วงระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมอบรมที่เอซีอินโฟเทค โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์สมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร ที่ปรึกษาอาวุโสของเอซีอินโฟเทค