ACinfotec 15 พฤษภาคม 2558 – วันนี้เป็นอีก 1 หลักสูตรที่มีคนให้ความสนใจมาเรียนกับทางเอซีอินโฟเทคกันอย่างอบอุ่น ตลอดระยะเวลา 5 วัน (11 – 15 พ.ค.58) ผู้อบรมทุกท่านตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดที่วิทยากรของทางเอซีอินโฟเทคมอบให้ ทางศูนย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจแบบนี้ไปอีกในทุกๆหลักสูตรที่ทุกท่านสนใจนะคะ