ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร PECB ISO 27001 Lead Implementer พร้อมสอบ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2557 โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร บรรยากาศก่อนสอบวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยความั่นใจและพร้อมมากๆ ในการสอบหวังว่าทุกท่านจะสอบผ่านกันทั่วหน้า 

การอบรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ หากท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร PECB ISO 27001 Lead Implementer ต้องรีบๆสมัครกันเข้ามาได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ training@acinfotec.com