เสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร Certified Ethical Hacker v8 (CEHv8) ที่จัดโดย ACinfotec Training Center แล้วครับ หลักสูตรอัดแน่นไปด้วยความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอด 5 วันเต็ม ในช่วงวันที่ 4 – 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเข้ารับการอบรมที่ ACinfotec นะครับ

หลักสูตร CEHv8 จะเปิดอบรมอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2557 ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ training@acinfotec.com