ผ่านไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้กับหลักสูตร CMMI ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 31 ก.ค.,1,และ 4 ส.ค.57 ซึ่งโดยไก้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต ประธานบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เชื่อได้ว่าทางธนาคาร SME Bank จะนำความรู้ที่ได้จากอ.ครรชิต ไปใช้ประโยชย์เพื่อองค์กรในโอกาสถัดไป องค์กรไหนที่ต้องการให้ทาง ACinfotec Training Center ไปจัดอบรมให้ที่องค์กร สามารถติดต่อมาได้ที่ โทร. 02 670-8980 – 3 หรือ training@acinfotec.com