เมื่อวันที่ 19 และ 26 ก.ค.57 – วันนี้ ACinfotec Training Center ได้จัดอบรมหลักสูตร IT Service Management ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรในวันนี้คือ อาจารย์ ชัชพล คุณาฉัตราธร, CISSP, CEH, ITIL-F Master Trainer ของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

สำหรับองค์กรใดที่สนใจจัดหลักสูตรอบรมทางด้าน IT Service Management จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-719-0099, 02-670-8980 หรือ email: training@acinfotec.com