ผ่านไปแล้วกับการอบรมหลักสูตร ITIL v3 Introduction and Overview เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาซึ่งจัดให้กับบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ทาง ACinfotec Training Center ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ริโก้ ที่ให้ความไว้วางใจศูนย์อบรมของเราเสมอมา และถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมเพียงแค่ 1 วัน แต่เนื้อหาสาระไม่ได้น้อยเลย ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้กลับไปอย่างมากมายและทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำเอาความรู้เบื้อต้นนี้ไปพัฒนาต่อยอดในลำดับต่อไป

สำหรับคนที่สนใจหลักสูตร ITIL Foundation, 2011 Edition เตรียมตัวเลย เราจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ training@acinfotec.com