ในช่วงระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557ACinfotec Training Center ได้เปิดอบรมหลักสูตร EC-Council Certified Security Analyst (ECSAv8) ครั้งแรกในประเทศไทย  หลักสูตร ECSAv8 เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Penetration Testing มืออาชีพ ผู้ที่เข้าอบรมจะได้ทราบแนวทาง methodology ของการทำ pentest รวมทั้งได้มีโอกาสใช้งาน ilab ซึ่งเป็นสุดยอด virtual lab จาก EC-Council

ผู้ที่สนใจอบรม ECSAv8 รอบถัดไปเตรียมตัวกันได้เลย เราจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ training@acinfotec.com