สำหรับใครที่มีความฝันว่าอยากทำงานด้าน Information Security หรือมีความสนใจอยากทำงานในด้านนี้ แต่ยังไม่ได้รับโอกาสให้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันกับศาสตร์นี้ อย่าเพิ่งถอดใจไป แค่คุณมีความฝันหรือหลงใหล (Passion) ใน Information Security สิ่งนี้ก็จะทำให้คุณไปได้ไกลแล้ว

Information Security เป็นศาสตร์ที่ถือว่าวิเศษมากสำหรับทุกคน เพราะว่า Information Security สามารถแตกความรู้ออกเป็นสาขาย่อย ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ทางด้านไหนมาก่อน คุณมีโอกาสที่จะทำงานในสายนี้ได้ทั้งนั้น

บทความนี้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะได้เข้ามาสู่วงการนี้ได้อย่างมั่นคง และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับคนที่ทำงานในวงการนี้อยู่แล้ว เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถในวงการ Information Security ของประเทศอย่างแท้จริง

เริ่มจากคำถามที่ว่า การมีปริญญาโททางด้าน Information Security กับ การมี Certificate ดังๆในสาย Security อย่างไหนดีกว่ากัน
ปริญญาโททางด้าน Security นั้นปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอนไม่มากนักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกเรียนปริญญาโทในสายนี้โดยตรง นั้นต้องอาศัยความตั้งใจอย่างมากเมื่อเทียบกับการสอบ Certificate

การสอบ Security Certificate นั้นใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งเทียบไม่ได้กับการเรียนปริญญาโทที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า Security Certificate ไม่มีสำคัญ

การเรียนปริญญาโทและการมี Certificate นั้นควรมองว่าเป็นสิ่งที่เสริมกันเนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทนั้นจะเน้นสอนด้านทฤษฏี แต่เนื้อหาของ Certificate นั้นจะเน้นที่ใช้งานได้จริง (Practical) มากกว่าเนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ดังนั้นแน่นอนว่าการมีปริญญาโททางด้าน Security ช่วยให้หางานหรือเข้าสู่วงการ Security ได้ง่าย แต่สำหรับคนที่เรียนไม่ตรงสาย Security แล้วสนใจที่จะทำงานในวงการนี้ การมี Certificate ก็เป็นทางเลือกที่ดี บางคนถึงกับบอกว่า Certificate นี่เป็นตัวช่วยให้เปลี่ยนชีวิตได้เลยทีเดียว

โดยสรุปแล้วหากว่าตัดสินใจแล้วว่าอยากเดินอยู่ในวงการ Security การมีปริญญาโททางด้าน Security หรือมีCertificate เป็นทางเลือกที่ดีทั้งสองทาง หากมีทั้งสองอย่างจะยิ่งยอดเยี่ยมทีเดียว

Security Certificate มีอะไรบ้าง
แน่นอนว่า Certificate ดัง ๆ ทั้งหลาย เช่น CISSP, CISA และ CISM นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการ หากสอบผ่านจะมีผลดีต่อ Profile ของเรามาก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ทุกคนทั้งมือใหม่ หรือ คนที่มีประสบการณ์ในสายนี้ จะสามารถสอบผ่าน Certificate เหล่านี้ได้โดยง่าย

Certificate ที่เกี่ยวข้องกับ Security นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

 1. Vendor-neutral Certificate ซึ่งเป็น Certificate ประเภทที่ไม่อิงกับ Product ของ Vendor ใด ๆ ซึ่ง Certificate ประเภทนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากในวงการ Security
 2. Vendor-specific Certificate ซึ่งเป็น Certificate ที่อิงกับ Product โดย Certificate ประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการ Implementer Product มากกว่า

ในบทความนี้เน้นให้ความสำคัญกับ Vendor-neutral Certificate เป็นหลัก ซึ่งองค์กรที่ออก Certificate เหล่านี้เองก็มีหลายแห่ง แต่ที่ได้รับความนิยมนั้นสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง

องค์กร

Certificate ที่ได้รับความนิยม และ เนื้อหาที่ให้ความสำคัญ
CISSP เน้นให้ความรู้ครอบคลุมเรื่อง Security ในระดับที่กว้าง แต่ไม่ลงลึกในรายละเอียด โดยเนื้อหาครอบคลุม 10 CBK (Common Body of Knowledge) ครอบคลุมทั้งเรื่องเทคนิคและที่ไม่เกี่ยวกับเทคนิค ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านนี้
CISA, CISM เน้นให้ความรู้ครอบคลุมเรื่อง Security ในระดับที่กว้าง ไม่เน้นเนื่อหาเชิงเทคนิคมากนัก โดย CISA เหมาะกับผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง IT Auditor และ CISM เหมาะกับผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง CISO (Chief Information Security Officer)
ENSA, CEH, CHFI, ECSA/LPT เน้นให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติและแนะนำเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการทดสอบการเจาะระบบ และการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล
GSEC, GCIH, GPEN, GCIA, GCFE, GSE เนื้อหาให้ความสำคัญในเชิงเทคนิคเป็นหลักและมีการสอนให้ทดสอบจริงใน Lab โดยหลักสูตรและ Certificate จะแยกตามสาขาย่อย ๆ ของ Security เช่น Penetration Testing, System Administration, Intrusion Analysis, Network Security, Digital Forensics, Incident Handling
Security+, Network+, Server+ เนื้อหามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับไอที เช่น ด้าน Security ด้านเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
eCPPT เน้นให้ความรู้ในเชิงเทคนิค และเน้นการปฏิบัติ โดยองค์กรนี้จะเน้นการสอน Online และที่สำคัญราคาไม่แพง
PECB ISO 27001 Lead Implementer เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ มาตรการควบคุม การบริหารโครงการ และการ Implement ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001
IRCA ISO 27001 Lead Auditor เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และหลักการตรวจสอบ (Audit) ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001

 

Security Certificate อะไรที่เหมาะกับเรา
เมื่อทำความรู้จักกับ Certificate จากค่ายต่าง ๆ แล้ว หากสนใจที่จะมี Certificate ไว้ครอบครอง ต้องมีการวางแผนที่ดี โดยสิ่งสำคัญในการวางแผนคือ

 1. ต้องรู้จักประเมินตนเอง – ทราบว่าตัวเองนั้นความรู้อยู่ระดับใด ควรไปเริ่มเรียนรู้ที่ระดับไหน
 2. ต้องรู้จักวางแผนการสอบ Certificate – การวางแผนสอบ Certificate นี้ไม่ได้พูดถึงการวางแผนสอบ Certificate เฉพาะใบ แต่เป็นการวางแผนระยะยาวในการสอบ Certificate ทั้งหมด

การประเมินตนเอง
วิธีในการประเมินตนเอง หากคิดจะสอบ Certificate ใด ๆ ก็ตามนั้น ควรจะต้องอ่าน Outline และ Objective ของเนื้อหาของ Certificate นั้น เพื่อพิจารณาว่าเรามีความคุ้นเคยกับเนื้อหาเหล่านั้นมากแค่ไหน

หากคุ้นเคยกับเนื้อหานั้นอยู่แล้วก็อาจเลือกที่จะสมัครสอบได้เลย ซึ่งโดยเฉลี่ยควรมีความคุ้นเคยประมาณ 80% ของเนื้อหาทั้งหมด และขั้นตอนถัดไปคือการอ่านหนังสือทบทวนอย่างน้อย 1 รอบ หนังสือที่ใช้อ่านควรเป็นหนังสือ Official ของ Certificate นั้น ๆ หรืออาจพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนังสือเล่มใดที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่สอบผ่าน

สำหรับผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเนื้อหาอย่างเพียงพอ ควรทำอย่างไร
การเลือกไปฝึกอบรม (Training) ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาในส่วนที่สำคัญให้ รวมถึงได้ทราบถึงแนวคิดในการวิเคราะห์โจทย์และเทคนิคการเลือกคำตอบจากผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีกับผู้เรียนท่านอื่น ๆ ที่ทำงานในวงการเดียวกันด้วย และ ที่สำคัญบาง Certificate นั้นหากไม่อบรมกับ Authorized Training Center จะไม่สามารถสมัครสอบได้ เช่น Certificate จาก EC-Council, PECB และ IRCA เป็นต้น

การเลือกศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนและเวลาที่เสียไป ควรเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากบางครั้งอาจารย์ผู้ที่สอนในหลักสูตรอาจแค่สอบผ่านหลักสูตร แต่ยังไม่มีความรู้ความสามารถมากพอสำหรับการถ่ายทอดให้ผู้อื่น
 2. สอบถามความเห็นจากผู้ที่เคยเรียนกับศูนย์อบรมนั้น ๆ
 3. เป็น Authorized Training Center ของหลักสูตรที่ต้องการเรียนหรือไม่ เนื่องจากบาง Certificate ไม่สามารถสอบได้หากไม่ได้รับการอบรมจาก Authorized Training Center
 4. ความสะดวกในการเดินทาง

การวางแผนระยะยาวในการสอบ Certificate
การวางแผนเพื่อมุ่งไปในสาย Security ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเป็นหลัก และนอกจากนี้งบประมาณที่ต้องใช้ลงทุนในการพัฒนาตนเองก็มีความสำคัญต่อการวางแผนเช่นกัน

Certificate ระดับพื้นฐาน
สำหรับคนที่สนใจจะเข้าวงการนี้แต่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Security น้อยมากหรือไม่มีเลย ควรเริ่มจากการสอบ Security+ จากค่าย CompTIA เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานก่อน

Certificate ในเชิงเทคนิค
Certificate ในเชิงเทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการเลือกที่จะสร้างความรู้ในสาขาไหนของ Security เป็นพิเศษ ซึ่ง Certificate ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเน้นเนื้อหาแบบเจาะลึกในเรื่องนั้น ๆ โดยการวางแผนสอบ Certificate ที่เกี่ยวข้องในเชิงเทคนิคนี้จะยากที่สุด เพราะว่าแม้เป็น Certificate ที่เน้นเรื่องเดียวกัน แต่ความยากง่ายของเนื้อหาก็อาจแตกต่างกันแบบสุดขั้วก็ได้

โดยสำหรับ Certificate ที่นำเสนอในส่วนนี้จะแยกตามสาขาอาชีพของ Security ที่สามารถพบได้ในประเทศไทยเป็นหลัก โดย Certificate ที่ควรสอบนี้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ตามความยากง่ายของแต่ละ Certificate ซึ่งได้แก่

 1. Penetration Tester
 2. Forensics Investigator
 3. Security Analyst

Certificate ในเชิงบริหาร
สำหรับ Certificate ที่แนะนำนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานมาอย่างน้อย 5 ปีและมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคลึกพอสมควร และสนใจทำงานในเชิงบริหารมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ครอบคลุม Security ในหลายด้านรวมไปถึงความรู้ในการบริหารจัดการ สามารถแบ่งตามสาขาอาชีพที่มักพบในประเทศไทย ได้แก่

 1. CISO (Chief Information Security Officer)
 2. IT Auditor หรือตำแหน่งผู้ตรวจสอบ
 3. ISO 27001 Auditor หรือตำแหน่งผู้ตรวจสอบที่เน้นการตรวจตามมาตรฐาน ISO 27001
 4. ISO 27001 Consultant
 5. Management

Certificate อื่น ๆ
นอกจาก Certificate ที่เกี่ยวกับ Security โดยตรงแล้ว Certificate ที่ช่วยเสริมในการทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ เช่น ITIL ก็มึความสำคัญเช่นกัน

ความน่าสนุกของ Security อีกอย่างนั้น คือคุณสามารถที่จะเลือกให้มีความเชี่ยวชาญได้ในหลายสาขา ไม่จำเป็นต้องเจาะจงลงสาขาใดสาขาหนึ่ง นอกจากนี้ความรู้ของแต่ละสาขานั้นจะเกื้อหนุน และเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันด้วย

สิ่งที่ควรพิจารณาในการสอบ Certificate
ถึงตอนนี้แล้วคงพอทราบแนวทางแล้วว่า Certificate อะไรที่เหมาะสมกับเรา อย่างไรก็ตามการเลือก Certificate นั้นควรจะมีการพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

 1. ประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่ได้จากค่ายหรือองค์กรที่ออก Certificate หากเป็นสมาชิก หรือ สอบผ่าน
 2. การ Maintain Certificate
 3. ข้อแนะนำและข้อควรระวังสำหรับการสมัครสอบ Certificate

โดยข้อมูลเหล่านี้สรุปได้ตามตารางด้านล่าง

องค์กร

ประโยชน์ และ ข้อแนะนำต่าง ๆ
ประโยชน์

 • ได้รับ Info Security Professional Magazine ทุกไตรมาส
 • สามารถเข้าดู Online Webinars ของ ISC2

การ Maintain

 • จ่ายเงิน และ เก็บ CPE ตามที่กำหนดทุก ๆ ปี

การสมัครสอบ

 • ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจาก Authorized Training Center ก่อนการสมัครสอบ
ประโยชน์

 • ได้รับหนังสือ ISACA Journal ทุก ๆ สองเดือน
 • สามารถเข้าถึง eLibrary ของ ISACA ได้ซึ่งมีหนังสือดี ๆ ให้อ่านเยอะมาก
 • รับส่วนลดในการสอบ หรือ ซื้อหนังสือจากทาง ISACA
 • เข้าฟังสัมมนาฟรี หรือ ได้รับส่วนลดในคอร์สอบรมจาก Local Chapter

การ Maintain

 • จ่ายเงิน และ เก็บ CPE ตามที่กำหนดทุก ๆ ปี

การสมัครสอบ

 • การสอบจะจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยจะได้รับส่วนลดค่อนข้างมากสำหรับการสมัครสอบหากลงทะเบียนเป็น Membership กับทาง ISACA และสมัครสอบล่วงหน้า (Early bird)
 • ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจาก Authorized Training Center ก่อนการสมัครสอบ
ประโยชน์

 • ได้รับข่าวสารผ่านทาง Newsletter จากทาง EC-Council

การ Maintain

 • Certificate หมดอายุทุก ๆ 3 ปี โดยจะต้องมีการเก็บ CPE ตามที่กำหนด เมื่อครบ 3 ปีจะต้องสอบใหม่

การสมัครสอบ

 • ไม่สามารถสอบได้หากไม่ได้รับการอบรมกับ Authorized Training Center
 • เลือกหาศูนย์ Training ที่เป็นลักษณะ Academia Representative เนื่องจากมีส่วนลดสำหรับผู้ที่มีบัตรนักเรียน นักศึกษาสำหรับหลักสูตรต่าง ๆ เยอะมาก
ประโยชน์

 • ได้รับข่าวสารผ่านทาง Newsletter เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้าน Security
 • หากสอบผ่านด้วยคะแนนที่มากกว่า 90% จะได้รับเชิญเข้าร่วม SANS Advisory Board ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Security Experts ทั่วโลก

การ Maintain

 • Certificate หมดอายุทุก ๆ 4 ปี ซึ่งหากหมดอายุจะต้องทำการสอบใหม่ หรือสอบ Certificate อื่น ๆ ของ SANS GIAC ให้ผ่านภายใน 2 ปีก่อนหมดอายุ หรือใช้วิธีจ่ายเงิน และ เก็บ CPE ตามที่กำหนดเมื่อครบทุก ๆ 4 ปี
 • หากมี Certificate ของค่ายนี้หลายใบจะได้รับส่วนลดในการต่ออายุ Certificate
 • วิธีการที่ประหยัดที่สุดในการ Maintain หากมี Certificate ของ SANS GIAC หลายใบคือการสอบ GSE (GIAC Security Expert) Certificate ซึ่ง Certificate อื่น ๆ ทุกใบของ SANS GIAC จะ Valid ตาม GSE Certificate นี้

การสมัครสอบ

 • ก่อนสมัครสอบควรตรวจสอบ Discount Code จาก http://ethicalhacker.net ในบางช่วงอาจมี Promotion ลดราคาค่าสอบ
 • บางช่วงหากสมัครเรียนกับ Authorized Training Center มี Promotion แถมสอบฟรี
 • ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจาก Authorized Training Center ก่อนการสมัครสอบ
ประโยชน์

 • ได้รับข่าวสารผ่านทาง Newsletter จากทาง CompTIA

การ Maintain

 • Certificate มีอายุหมดอายุทุก ๆ 3 ปี โดยจะต้องมีการเก็บ CPE ตามที่กำหนด เพื่อ Maintain ต่ออายุ

การสมัครสอบ

 • ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจาก Authorized Training Center ก่อนการสมัครสอบ
ประโยชน์

 • ได้รับข่าวสารผ่านทาง Newsletter ซึ่งหากมี Course ใหม่ ๆ จะมี Discount Code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ Course ถัด ๆ ไป

การ Maintain

 • Certificate ไม่มีการหมดอายุ

การสมัครสอบ

 • ไม่สามารถสอบได้หากไม่ลงทะเบียนเรียนกับทาง eLearnSecurity
ประโยชน์

 • ได้รับข่าวสารผ่านทาง Newsletter

การ Maintain

 • จ่ายเงิน และเก็บ CPE ตามที่กำหนด
 • ส่งหลักฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Certificate

การสมัครสอบ

 • ไม่สามารถสอบได้หากไม่ได้รับการอบรมกับ Authorized Training Center
ประโยชน์

 • IRCA Inform เน้นเรื่อง Audit

การ Maintain

 • จ่ายเงิน และเก็บ CPE ตามที่กำหนด
 • ส่ง Audit Log ที่เกี่ยวกับการทำงาน

การสมัครสอบ

 • ไม่สามารถสอบได้หากไม่ได้รับการอบรมกับ Authorized Training Center

 

เทคนิคในการสอบ Certificate ให้ผ่าน
การสอบ Certificate ให้ผ่านนั้นไม่ยากเลย หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี สิ่งที่ควรเตรียมตัวโดยพื้นฐานได้แก่

 1. ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษให้สามารถอ่านจับใจความได้เร็ว
 2. การเลือกหนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบ Certificate ซึ่งหนังสือที่ใช้ควรเป็นหนังสือที่เป็น Official Book จาก Certificate ค่ายนั้น ๆ และไม่ควรเก่าเกิน 1-2 ปี เนื่องจากเนื้อหาของ Certificate มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ หากอ่านเล่มเก่าเกินไป อาจทำให้พลาดเนื้อหาสำคัญสำหรับการสอบได้
 3. วางแผนในการสอบ Certificate ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม โดยทั่ว ๆ ไป Certificate แต่ละตัวใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ 4 – 6 เดือน
 4. สมัครสอบและจ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นการผูกมัดตัวเองให้มีความตั้งใจในการสอบ และ ข้อดีของการสมัครสอบล่วงหน้าคือบางค่ายมีการลดราคาสำหรับการสอบซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการสอบได้
 5. จำลองสถานการณ์การสอบให้เหมือนจริง โดยจัดหาตัวอย่างข้อสอบมาทดลองทำและจับเวลาที่ใช้ไปในการทำข้อสอบ ซึ่งหลาย ๆ คนที่สอบไม่ผ่านมักจะบอกว่าทำไม่ทัน เนื่องจากโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับบาง Certificate ขอแนะนำวิธีเพิ่มเติมดังนี้

Certificate ข้อแนะนำ
CISSP อ่านหนังสือ CISSP All-in-One Exam Guide ของ Shon Harris
SANS GIAC การสอบ Certificate ของ SANS GIAC นั้น ถ้าหากผู้สอบไม่มีหนังสือของ SANS ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ควรสอบเด็ดขาด เนื่องจากการสอบ SANS GIAC เป็น Open Book Exam ดังนั้นควรจัดทำสารบัญ (Index) ของเนื้อหาเพื่อช่วยในการค้นหาระหว่างสอบได้เร็วขึ้น
PECB และ IRCA เนื่องจากข้อสอบเป็นข้อเขียน และมีจำนวนหลายข้อ จึงต้องฝึกเขียนภาษาอังกฤษไว้ให้คล่อง หากไม่ถนัดเขียนข้อความยาวๆ ในลักษณะ Paragraph จะเขียนเป็นประโยคสั้นแบบ Bullet ก็ได้ แต่ต้องพยายามเขียนตอบให้เยอะๆ เข้าไว้ ที่สำคัญต้องมีการเรียบเรียงความคิดก่อนจะเขียน โดยในคำตอบจะต้องมี Keyword ที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่พิจารณา
eCPPT ข้อสอบเป็นการเขียน Penetration Test Report ดังนั้นต้องฝึกเขียนภาษาอังกฤษเยอะ ๆ และหาตัวอย่างรายงานที่ดีไว้ดูเป็นตัวอย่าง

 

บทสรุป
สำหรับคนที่มีความหลงใหลอยากทำงานในสายงาน Security การวางแผนการเรียนรู้อย่างดีในสายงานนี้จะทำให้มีความรู้ความก้าวหน้าในสายงานนี้ได้อย่างรวดเร็วกว่าผู้ที่อ่านหรือเรียนรู้อย่างสะเปะสะปะ หนึ่งในทางลัดสำหรับการพัฒนาตัวเองนั้นคือ การเข้ารับการฝึกอบรม โดยการเลือกศูนย์ฝึกอบรมนั้นควรจะดูจากหลาย ๆ ปัจจัยเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ดังที่ Benjamin Franklin ได้กล่าวไว้ว่า “An investment in knowledge pays the best interest.”