14 พฤษภาคม 2557 – ACinfotec Training Center ได้จัดอบรมหลักสูตร ISO20000 Internal Audit ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของ Tri Petch IT Solutions  เพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบระบบ IT Service Management System โดยวิทยากรในการบรรยายวันนี้คือ อาจารย์สมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร Senior Consultant ผู้เชี่ยวชาญ ITIL และ ISO20000 แนวหน้าของประเทศ จากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

สำหรับองค์กรใดที่สนใจจัดหลักสูตรอบรมทางด้าน IT Service Management จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-719-0099, 02-670-8980 หรือ email: training@acinfotec.com

Website: wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/actc/

10329041_1433286343596174_6689479008514527410_n