25 เมษายน 2557 – ACinfotec Training Center เปิดอบรมหลักสูตร CISA Exam Preparation ติวพิชิตการสอบ CISA (Certified Information Systems Auditor) ที่เน้นเนื้อหาเข้มข้นและตะลุยโจทย์หลายร้อยข้อ ในระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร และ อาจารย์สุวิทย์ ศิรสิทธิ์วรภัทร

หลักสูตรติวสอบ CISA จะเปิดครั้งต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-719-0099, 02-670-8980 หรือ email: training@acinfotec.com

2014-04-21-25-CISA-Training