หลักสูตร EC-Council Certified Secure Programmer .Net (E|CSP .Net) นี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงรวมไปถึงเว็บแอพพลิเคชัน (Web application) อีกด้วย  ซึ่งการที่จะสามารถทำได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจมุมมองทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีต่อ Software life cycle ทั้งหมด ตั้งแต่ การออกแบบ พัฒนา รวมไปจนถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน

Screen Shot 2556-07-16 at 12.14.33 AM

ซึ่งในปัจจุบัน .Net Framework เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

หลักสูตร E|CSP .Net นี้จะสอนนักพัฒนาโปรแกรมในการระบุช่องโหว่ของทางด้านความมั่นคงปลอดภัย และสามารถทำให้แอพพลิเคชันมีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ ซึ่งหลักสูตร E|CSP .Net นี้เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงจากหลักสูตร E|CSP  เดิมโดยของเดิมนั้น .Net Security เป็นเพียงแค่ Module เดียวเท่านั้น แต่ในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์บน .Net Framework อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย

 

Screen Shot 2556-07-16 at 2.15.39 AM

หัวข้อที่จะมีการสอนกันในหลักสูตร E|CSP .Net มีดังนี้

Module 01: Introduction to .NET Application Security
Module 02: .NET Framework Security
Module 03: Input Validation and Output Encoding
Module 04: .NET Authorization and Authentication
Module 05: Secure Session and State Management
Module 06: .NET Cryptography
Module 07: .NET Error Handling, Auditing, and Logging
Module 08: .NET Secure File Handling
Module 09: .NET Configuration Management and Secure Code Review

Screen Shot 2556-07-24 at 12.24.31 AM

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
หลักสูตร E|CSP .Net เหมาะกับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมบน .Net Framework อยู่แล้ว สามารถเรียนเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์รวมทั้งเว็บแอพพลิเคชันที่มีความมั่นคงปลอดภัย

จำนวนวันอบรม

การอบรมในหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน (9:00 น. – 16:00 น.) โดยที่วันสุดท้ายจะมีการสอบใบรับรอง E|CSP .Net Certification Exam

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ E|CSP .Net

จำนวนข้อสอบทั้งสิ้น: 50 โดยเป็น Multiple Choices
เปอร์เซ็นต์ผ่านขั้นต่ำ: 70%
ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง
หมายเลขข้อสอบ (Exam Prefix): 312-93

936346_477665838980261_2108636474_n

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.eccouncil.org/Certification/ec-council-certified-secure-programmer-dotnet